Dure woorden | Veel mooie mooie woorden met betekenis >> (2023)

Dure woorden zijn mooi klinkende woorden. U kunt ook kiezen voor de "normale" variant. Maar het lijkt interessant om de high-end versie te krijgen. Omdat waaromprachtigzeg als jij ookhelderkan opscheppen. ;)

Dure, elegante en extravagante woorden

Bovenstaande intro is duidelijk een grap. Maar het kan geen kwaad om de grote woorden te kennen die je zo nu en dan tegenkomt. Het is altijd goed om te weten wat ingewikkeld klinkende woorden betekenen.

Je breidt je woordenschat al sinds je kindertijd uit. Het aantal 'soepeler' enlangere woordenblijft groeien en zijn hele woordenschat uitbreiden. En naarmate je woordenschat groeit, groeit ook het aantal synoniemen dat je kent.

Je zult merken dat je deze dure synoniemen gebruikt als je ze eenmaal leert. Het woord 'elegant' wordt soms gebruikt om iets nauwkeuriger uit te drukken. Maar het is ook gewoon leuk om welbespraakt te zijn! 😉

duur woordenboek

A
abject = verachtelijk, laag
Voorbeeld: Deze persoon houdt zich bezig met betreurenswaardige praktijken.

versnelling = versnelling
Voorbeeld: De andere renners konden de versnelling niet bijhouden.

precies = precies, zorgvuldig
Voorbeeld: Hij werkt altijd heel precies.

Bloeden = gevoelig verlies
Voorbeeld: Het verlies van de aanvaller was een verlies voor het team.

ambetant = irritant, onaangenaam
Voorbeeld: Wat een man Ambett ben je!

vriendelijk = als een vriend
Voorbeeld: De leraar is bevriend met veel leerlingen.

anders = anders, anders
Voorbeeld: lopend of op een andere manier thuiskomen.

anticiperen = vooruit kijken, wachten
Voorbeeld: anticipeer altijd wanneer dingen veranderen.

adres = adres, ook: adres
Voorbeeld: Hij riep de scheidsrechter op een overtreding.

apocrief = twijfelachtig, niet geloofwaardig
Voorbeeld: Zijn relaas was op zijn zachtst gezegd apocrief.

Apotheose = prachtig slotstuk, resolutie
Voorbeeld: Wat een geweldige apotheose van de nacht!

waarderen = waarderen, leuk vinden
Voorbeeld: Ik stel het zeer op prijs.

kunstmatig = slim, sluw
Voorbeeld: Dit was een kunstmatige actie.

authentiek = echt, origineel
Voorbeeld: Gemaakt van echt Spaans porselein.

B
provocatie = grap
Voorbeeld: uw provocerende opmerkingen vielen niet bij iedereen in goede aarde.

nodig hebben = nodig hebben
Voorbeeld: De hulp van de stagiair was nodig om de rust in de klas te herstellen.

hoog explosief = snel ontploffend, explosief
Voorbeeld: Waarschuwing, hij kan zeer explosief reageren.

C
samenwerken = samenwerken met de vijand
Voorbeeld: Gewone burgers werden gedwongen mee te werken met de bezetters.

in beslag nemen = in beslag nemen
Voorbeeld: Alle winkels zijn door de politie in beslag genomen.

compleet = compleet, compleet
Voorbeeld: Diner sloot de dag aangenaam af.

overweging = overweging
Voorbeeld: Kunt u dit nog eens overwegen?

consistent = correct, duidelijk
Voorbeeld: Uw consistent beleid staat model voor andere bedrijven.

ontzetting = ontzetting
Voorbeeld: In alle consternatie vergat ze de baby mee te nemen.

Consumeer minder = Koop bewust minder producten
Voorbeeld: Een goede gewoonte is om het verbruik te verminderen.

met tegenzin - wijdwillig
Voorbeeld: Contrecoeur tenslotte concordamos.

(Video) 반보영의 MBTI는??귀탭핑하며 수다ASMR(힌트: 귀탭핑 잘한대서 급 촬영해옴) | MBTI 과몰입 | Boyoung's MBTI? 3dio Ear Tapping(Eng Sub)

conventioneel = traditioneel, formeel
Voorbeeld: het leger gebruikt nog steeds conventionele wapens.

dagvaarding = uitnodiging, dagvaarding
Voorbeeld: Iedereen is gebeld voor de vergadering.

betwist = betwist
Voorbeeld: hij was een controversiële leider.

copulatie = geslachtsgemeenschap
Voorbeeld: Hoe zit het met copulatie vanavond? 🙂

D
Delegatie = delegatie, meerdere mensen als vertegenwoordigers van een groep
Voorbeeld: U stuurde een delegatie naar onderhandelingen.

denigrerend = denigrerend, verachtelijk
Voorbeeld: Hij sprak zeer denigrerend over de inspanningen van anderen.

catastrofaal = catastrofaal
Voorbeeld: Als deze maatregelen doorgaan, is dat desastreus voor het bedrijf.

destructief = destructief
Voorbeeld: zijn destructieve gedrag bracht hem in de problemen.

bepalen = bepalen
Voorbeeld: Dit moet nog worden opgehelderd.

onderscheiden = (onderscheiden).
Voorbeeld: Het onderscheidt zich door het leveren van allerlei aanvullende diensten.

discrepantie = verschil, discrepantie, tegenstrijdigheid; Situaties waarin dingen niet kloppen
Een discrepantie tussen werkelijke en verwachte resultaten.

afwijken = afdwalen
Voorbeeld: We hoorden hem Diva meerdere keren tijdens zijn talk.

Domicilie = woonplaats (wettelijk)
Voorbeeld: Haar woning was nog bij haar ouders, terwijl ze ondertussen op kamers woonde.

dubbel = blijven
Voorbeeld: Als het zo doorgaat, moet het dit jaar verdubbelen.

douceur = fooi, cadeau, ornaat
Voorbeeld: hij was tevreden met de dokter die hij kreeg.

ondersteuning = ondersteuning
Voorbeeld: hij vond steun voor zijn idee.

stoppels = irritante en irritante persoon
Voorbeeld: Niemand had deze stoppels verwacht.

E
solitair = individualist, solist
Voorbeeld: Maakt niet uit, hij was altijd een eenling.

elementair = cruciaal, dringend nodig
Voorbeeld: Dit zijn zaken die tot de eerste levensbehoeften behoren.

elkaar = elkaar
Voorbeeld: Moeten we voor de verandering eens aardig tegen elkaar zijn?

eloquent = welsprekend, welsprekend
Voorbeeld: Het is een genoegen om naar deze welbespraakte spreker te luisteren.

elk = elk
Voorbeeld: Om erachter te komen of u een virus heeft.

epibrate = doen alsof je iets belangrijks doet
Voorbeeld: Ze zijn weer kapot gegaan!

zielig = erg slecht
Voorbeeld: De bevolking leeft in erbarmelijke omstandigheden.

escaleren = uit de hand lopen
Voorbeeld: Als dit zo doorgaat, zal het snel toenemen.

duidelijk = duidelijk
Dit is een duidelijke fout.

extatisch = zeer betoverd, betoverd
Voorbeeld: ik voelde extatische vreugde!

voorbeeldig = voorbeeldig, typisch
Voorbeeld: Het was een voorbeeldig idee voor deze tijdgeest.

uit = uit (kant)
Voorbeeld: De buitenkant van het schip is volledig intact.

F
faciliteren = faciliteiten bieden, ondersteunen
Voorbeeld: Wij willen ook graag groepsbijeenkomsten in ons hotel toestaan.

Fleemkous = Schleim, Schleimkugel
Voorbeeld: Hij heeft weer aan zijn hielen gelikt, die vlooiensok!

vertrouwen = vertrouwen
Voorbeeld: als jij het niet gelooft, wie dan wel?

flagrant = overduidelijk, overduidelijk, angstaanjagend duidelijk
Voorbeeld: hij verdedigde zich opnieuw met flagrante onwaarheden.

lopen = gaan zien en gezien worden
Voorbeeld: Ze trok haar mooie jurk aan en ging met haar vriendinnen wandelen op de boulevard.

afknippen = inkorten, verkleinen
Deze acties dwarsbomen uw opties.

opvallend = opvallend
Voorbeeld: Het valt op dat het simpelweg niet altijd lukt.

frivool = blij, frivool
Voorbeeld: Je frivole opmerkingen kalmeren me snel.

frustrerend = overbodig, onnodig
Voorbeeld: Die woorden waren volkomen frustrerend.

Nutteloosheid = kleinigheid, bijzaak
Voorbeeld: Dat je geeft om zulke nutteloosheid...

G
opgewonden = opgewonden, nerveus
Voorbeeld: Hij reageerde enthousiast.

verontwaardigd = verontwaardigd
Voorbeeld: aan zijn toon kon je zien dat hij verontwaardigd was.

ruzie = ruzie
Voorbeeld: Dit geschil moet goed worden opgelost.

H
hochmütig = altivo
Voorbeeld: Zijn arrogante gedrag bleef niet onopgemerkt.

verborgen = opzettelijk verborgen
Voorbeeld: ze hebben elkaar in het geheim ontmoet.

heldhaftig = heldhaftig
Voorbeeld: Wat een prestatie was dat!

Feat = actie die moed, vaardigheid en geluk vereist
Het politieteam maakte een gedurfde zet door de ontvoerders volledig te misleiden.

Ken je al die mooie en dure woorden al?

EU
idyllisch = aangenaam en rustig, landelijk
Voorbeeld: een idyllische plek; leef idyllisch

Verlichting = goede verlichting, meestal buiten
Voorbeeld: verlichting aanbrengen in de donkere dagen voor kerst.

impliciet = gesuggereerd, verborgen
Voorbeeld: Een verband kan impliciet uit tekst worden afgeleid.

incognito = gecamoufleerd, anoniem
Voorbeeld: hij woonde de vergadering incognito bij.

specificeren = specificeren, specificeren
Voorbeeld: Uw verhaal lijkt uw onschuld te bewijzen.

instrueren = onderwijzen, onderwijzen
Voorbeeld: Ze moesten worden geïnstrueerd hoe ze zich moesten gedragen.

schande = beschamend, schandelijk
Voorbeeld: Nog een voorbeeld van beschamend jeugdgedrag.

insolvent = niet in staat om te betalen, niet genoeg geld
Voorbeeld: Het bedrijf is door de crisis gedeeltelijk failliet gegaan.

Interactie = Interactie
Voorbeeld: De interactie tussen zanger en band was fantastisch.

interacteren = interacteren, elkaar beïnvloeden
Voorbeeld: De taak liet de jongeren met elkaar communiceren.

onderbreken = onderbreken
Voorbeeld: Door mezelf constant te onderbreken, kom ik niet tot de kern van mijn verhaal.

interveniëren = optreden als tussenpersoon
Voorbeeld: hij kwam met succes tussen de partijen tussen.

fascinerend = boeiend
Voorbeeld: Een boeiend verhaal.

ongemakkelijk = ongemakkelijk, ongemakkelijk
Voorbeeld: uw slecht getimede bezoek veroorzaakte opschudding.

J
jeremieren = de klacht, de klacht
Voorbeeld: ondanks het succes klaagde ze toch over dat kleine foutje.

k
vast = bepaald
Voorbeeld: dankzij vastberaden politieoptreden kalmeerde de situatie snel.

EU
Liaison = zaak van geheime liefde, zaak
Voorbeeld: Uw telefoontje betekende het einde van uw carrière.

puur = exclusief
Voorbeeld: ik kan je alleen maar prijzen.

lucullic = verloren, verloren (bijvoorbeeld van een maaltijd)
Voorbeeld: een luxueus dessert

lichtgevend = helder, helder
Voorbeeld: hij had een briljant idee.

M
opvallend = opvallend
Voorbeeld: een indrukwekkend persoon

nauwgezet = minutieus, precies
Voorbeeld: De actie was minutieus voorbereid.

N
ingewikkeld = ingewikkeld
Voorbeeld: de opmerkingen brengen u in een lastige situatie.

noest = altijd bezig
Voorbeeld: hij staat bekend als een harde werker.

berucht = bekend
Voorbeeld: we wisten al dat hij een beruchte leugenaar was.

O
koppig = koppig, koppig, tegenstrijdig
Voorbeeld: Ze bleef koppig weerstand bieden.

brutaal = zeer onfatsoenlijk
Voorbeeld: hij at graag door zijn neus.

gênant = gênant, teleurstellend
Voorbeeld: U bent tot een schokkende conclusie gekomen.

onmiddellijk = onmiddellijk
Voorbeeld: hij moest zich onmiddellijk melden bij het management.

in spec = veel geluk
Voorbeeld: We gaan gewoon naar de specificatie.

P
Rollen = alle soorten rollen
Voorbeeld: het kostte me dagen om al het papierwerk door te nemen.

zielig = sterke, overdreven gevoelens uiten
Voorbeeld: hij sprak met een zielige stem tegen ons.

arm = arm persoon
Voorbeeld: Er zijn veel arme mensen in dit deel van de stad.

pedant = aanmatigend
Voorbeeld: Ik hou helemaal niet van je belerende toon.

perceptie = ervaring
Voorbeeld: Dit alles draagt ​​bij aan de beleving van de bezoeker.

verderfelijk = schadelijk, slecht
Voorbeeld: hij zat vol slechte bedoelingen.

pieteit = eerbied, eerbied
Voorbeeld: Hij zweeg uit respect voor de overledene.

pittoresk = pittoresk mooi
Voorbeeld: Het pittoreske dorp trekt jaarlijks veel bezoekers.

plausibel = plausibel
Voorbeeld: hij heeft het niet aannemelijk gemaakt.

pragmatisch = nuttig, bruikbaar
Voorbeeld: Uw pragmatische aanpak loonde meteen.

zwanger = nadrukkelijk, zwaar, een sterke indruk maken
Voorbeeld: De onderliggende boodschap kwam te kort.

doen alsof = doen alsof, doen alsof
Voorbeeld: Je hoeft niet te doen alsof je het weet.

prolee = man zonder beschaving, klootzak
Voorbeeld: Deze redneck begon tegen me te schreeuwen in de winkel.

Proletariër = arbeider zonder eigendom
Voorbeeld: In deze regio wonen veel proletariërs.

pseudo = misleidend, vals
Voorbeeld: Deze pseudo-verontwaardiging lijkt mij irritant.

R
Rapaille = uitschot, uitschot
Voorbeeld: Je moet gewoon hard gaan op deze rapaille.

eerlijk = geheel getal
Voorbeeld: een rechtvaardige man met alleen goede bedoelingen.

Correctie = correctie van een fout
Voorbeeld: Hij vroeg om correctie van het krantenartikel.

overbodig = meer dan nodig, overbodig
Voorbeeld: overbodige informatie

terugbetaling = terugbetaling
Voorbeeld: Het geld is naar behoren geretourneerd.

S
prominent = prominent
Voorbeeld: Opvallend detail was dat hij er zelf bij was.

seculier = niet gelieerd aan religie
Voorbeeld: Nederland is een seculier land met veel inwoners die niet in God geloven.

significant = van groot belang
Voorbeeld: Dit is een belangrijke opmerking.

sinecure = eenvoudige taak, eenvoudige taak
Voorbeeld: Dit is allesbehalve een sinecure.

specificeren = specificeren, detail
Voorbeeld: Kunt u dit specificeren?

sporadisch = af en toe
Voorbeeld: ik zag ze maar sporadisch.

onmiddellijk = plotseling, onmiddellijk
Voorbeeld: hij stond meteen op en ging weg.

Onderwerp = unappetitliche Pessoa
Voorbeeld: Plots kwam er een man naar me toe.

T
voorlopig = nog in de experimentele fase, proberend
Voorbeeld: De resultaten van de uitgevoerde voorbereidende tests lijken veelbelovend.

v
obscure = masker, vermomming
Voorbeeld: Hiermee probeerde ze haar fouten te verdoezelen.

controleren = zeker weten
Voorbeeld: Ik zou er gewoon voor zorgen dat je het bij je hebt.

virtuoos = uitstekend, vindingrijk
Voorbeeld: Hij had vandaag weer virtuoze zetten.

braken = braken
Voorbeeld: hij heeft overgegeven in het toilet.

FAQ = iemand of boek die moeilijke vragen kan beantwoorden
Voorbeeld: Het is altijd goed om deze informatiebron bij de hand te hebben.

C
geurig = aangename geur
Voorbeeld: Geparfumeerd liep ze tussen de jongens door.

wispelturig = wispelturig, besluiteloos
Voorbeeld: ik ben dit inconsistente gedrag beu.

X
xanthippe = sluwe, gemene vrouw
Voorbeeld: ik ben echt niet de enige die denkt dat ze een X-Tip is.

Z
bezwijken = bezwijken
Voorbeeld: hij bezweek voor geld.

duur woordenboek

Anderen imponeren met je dure woordenschat? Of leer je gewoon graag ongebruikelijke woorden?
Dan is dit een leuk boek waarmee je binnen de kortste keren iedereen omver blaast met je woordenschat.

In het boekje staan ​​niet alleen dure woorden met hun betekenis, maar ook voorbeelden
zodat de verbinding duidelijk is. Er worden ook instructies gegevende uitspraak van moeilijke woordenGegeven.

Titel:100 moeilijke woorden die je slim laten klinken

Bekijk dit coole boekje >>

Ook leuk:
De moeilijkste woorden met betekenis|Moeilijke woorden om uit te spreken

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dean Jakubowski Ret

Last Updated: 04/02/2023

Views: 5930

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dean Jakubowski Ret

Birthday: 1996-05-10

Address: Apt. 425 4346 Santiago Islands, Shariside, AK 38830-1874

Phone: +96313309894162

Job: Legacy Sales Designer

Hobby: Baseball, Wood carving, Candle making, Jigsaw puzzles, Lacemaking, Parkour, Drawing

Introduction: My name is Dean Jakubowski Ret, I am a enthusiastic, friendly, homely, handsome, zealous, brainy, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.